2020 metų antrojo pusmečio JKA LKA renginiai.

 

Visi renginiai įvyks tik suderinus su organizatoriais ir gavus reikiamus leidimus, bei nepasikeitus epidemiologinei situacijai mūsų Šalyje.

Romualdas Montvidas                                                                                                                                         JKA LKA Prezidentas ( 6 dan )